fraktál A Mesterré válás útja

Az ARANYHÍD Iskola titkos tanításai

A szellemi iskolázás, a beavatásos és meditációs iskolák egyidősek az emberiséggel. Az egyiptomi, a hermetikus, az okkult, misztikus, stb. iskolákról könyvek tucatjai szólnak. Az ARANYHID iskola ötvözi az ősi és modern tudást az Infozófia világnézetével és a Reiki szellemi vezetésével.

Az Iskola célja, hogy benne minden kereső megtalálja az élete célját, értelmét és boldogságát, saját életének Mesterévé váljon.

Az Iskola által felhasznált tudásbázis főleg az alábbiakra épül:

Az ARANYHID iskola működése

Feltétel: csak a belső (kereső) embereknek! Bár a nyitott napok mindenki számára hozzáférhetők, az a tapasztalatunk, hogy az érdekemberek nem érzik jól magukat közöttünk, és egy - két alkalom után elmaradnak. Az ösztönemberek talán még a Reiki-I beavatásig is eljuthatnak, hiszen ezt mindenkinek megadjuk, akiben komoly a vonzódás a Reiki iránt. Ha ettől megindul bennük a keresési vágy továbbléphetnek, ha nem, élik az életüket, mint eddig.

Az iskola Gurdjieff "4. utas iskola" tanításának reikis változatát járja:

1. út: a fakír útja (fizikai test tudatos uralása)
Javasolt témák:

2. út : A szerzetes útja (érzelmek, érzelem test tudatos uralása)
Javasolt témák:

3. út: a jógi útja (gondolatok, gondolat-test tudatos uralása)
Javasolt témák:

4. közösen az úton:
Javasolt témák:


Enneagram (bevezetés a tanfolyami jegyzethez)

Bari Janó:"Idők idője"

ILYENEK VAGYUNK HÁT A VALÓSÁGBAN?

... részletek itt

Ezer oka van annak, hogy szeretem és használom az enneagramot. Kettőt elmondok itt belőle:

ENNEAGRAM Az első, hogy az iszlám misztikusai, a szufik, a tapasztalatom szerint a legpraktikusabb emberek valamennyi titkos iskola között. Nem csak arra gondolok, hogy az enneagram ábrája ránézésre a tízes számrendszer - az ember természetes számrendszere - szimbóluma is, hanem a másik elterjedt karakterológiára az asztrológiára. A szufi tanítás szerint a születés pillanata csak egy fegyverkészletet ad az élethez, a vele egyenrangú másik kettőt a születés helyén a település lélekszáma és a család vagyoni helyzete adja.
Mindez mély gyakorlati bölcsességre utal: sorsunk nem csak a mennyben dől el.

 

A második az a szívmelengető felismerés, hogy minden mindennel összefügg, vagyis más tanításokban ( tarot, bioritmus, stb.) is fellelhető az enneagram. Az egyik ilyen tanítás az USUI mester életszabályai közül az első három: Ebben a pillanatban hagyj fel az aggodalmaskodással. Ebben a pillanatban engedd el a dühödet Ebben a pillanatban töltsön el a hála érzése. Nem kell sok fejtörés, hogy meglássuk: az életszabályok szerint élés a fixáció csökkenését, az ábra középpontja (magasabb hatvány) felé való elmozdulást, a lélek iskolázását jelenti.

A lélek iskolázását Rudolf Steiner részletesen kifejti a Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez című meditációs könyvében, amely a jelenkori beavatás, a misztikus befelé vezető út, legfontosabb kézikönyve. E könyv A személyiség megosztódása a szellemiskolázás alatt című fejezetében Steiner elmagyarázza, hogy az iskolázás előtt a lélek három összetevőjét az akaratot, a gondolkodást és az érzelmeket magasabb rendű világtörvények által szabályozott kapcsolat köti össze egymással. Ez a tulajdonképpeni karakterfixáció. 1. ábra
A titkos iskolázás során ez a karakter lebomlik, a három alaperőt összekötő szálak fokozatosan elszakadnak. A magasabb rendű látnok agya három önállóan működő lényre esik szét: a gondolkodás-, érzés- és akaratagyra.

A köztük lévő kapcsolatot ezek után már nem a karakter programjai (fixációi), hanem az emberben felébredt magasabb rendű tudatosság szabályozza, amely természetesen a saját felelőssége alá tartozik.

Ugyanitt hívja fel a figyelmet a szerző, a helytelen iskolázás veszélyeire: Ha a karakter előbb bomlik le, mint ahogy a tanítvány tökéletesen uralná a három alaperőt, a fixáció szerinti erő domináns lesz és háttérbe szorítja a többit.

2. ábra
A 3. ábra a hatalmi kényszertermészetet mutatja, ahol az érzések és a gondolkodás már nem képes befolyásolni az elszabadult, fékevesztett akaratot. Hasonló torzulások jöhetnek létre az érzelem túldimenzionálása esetén (személyek, eszmék imádata, érzelmi függőség kialakulása, vallási fanatizmus - a gondolat és akarat szabadságának elvesztése), vagy a gondolkodás túlsúlya esetén, amikor egy élettel szembenálló ellenségesség, egy magába zárkózó szemlélődés lép fel. Az ilyen emberek számára azután a világnak már csak annyiban van jelentősége, amennyiben az tárgyakat szolgáltat határtalanságig fokozott bölcsesség iránti mohóságuk kielégítésére. Nincs gondolat, amely cselekvésre vagy érzésre ösztönözné őket - írja Steiner. 3. ábra

 

El lehet gondolkozni azon, hogy milyen iskolák azok, amelyek torzulásokhoz vezethetnek, hiszen az élet tele van beavatásokkal, megváltozott tudatállapotokba torkolló lehetőségekkel. Nyilvánvaló torzuláshoz vezetnek az erőszakiskolák: a bandák, a maffia, az alvilág, a drog, az alkohol, az erőszakszervezetek iskolái, ahol a fő tananyag: ne gondolkozz, és ne legyenek érzelmeid. A vallási szekták vezetői, guruk és mesterek köré tömörülő hipnotizált érzelmi rabságban, örök kötöttségben élő emberek tömege, akik önálló gondolkodás és akarat nélküli imádógépekké degradálódnak (lásd még: Manipulálhatja-e a Mester a tanítványát?). De a hagyományos iskolák is ontják a tudományhívőket, a saját elefántcsonttornyukba (számítógépük elé) láncolt szobatudósokat, akik képtelenek elszakadni a realitástól, elfelejtenek élni és érezni.

Nagy megnyugvás mindazoknak, akik kizárólag a reiki tradicionális útját járják: nem kell félniük, hogy erőgéppé, imádógéppé vagy gondolkodógéppé válnak, a természetes gyógyító módszer mindenkit a saját fejlettségi fokán fog meg és a saját ütemében vezet a titkos iskolázás útján.
Az Infozófia szerint az ember
anyag, energia és információ. Az információ sejtjeink, szerveink és felügyelő ÉNünk programjainak gyűjteménye.
A felügyelő ÉN programok összessége az Enneagram, egy programkönyvtár, amelyből megtudhatod hogyan működsz te és mindenki más körülötted. Az algoritmus, a hajtóerő és a struktúra felismerése és megértése az első lépés a változtatás útján.
Nem mindenki jut el a magasabb rendű látnok szintjére (nem is lenne szerencsés), de mindenkinek meg van a lehetősége a boldog szabad életre, a felébredésre. A transz megszűnése, az
Ebben a pillanatban... és nem a fixációnk sablonja szerinti élést jelenti.

...további részletek az enneagramról

Természetes életmód

A természetgyógyászaton belül többféle kezelést is végeznek reikiseink a Természetgyógyász Stúdió keretén belül. Minden reikisnek szüksége van alapvető anatómiai, egészségügyi, reflexológiai, aromaterápiás, relaxációs és általános természeetgyógyászati ismeretekre. Mivel a reikisek az életerőt közvetítik, elengedhetetlen, hogy alapvető ismereteik legyenek az életerő áramlásáról a szervezetben, a meridiánok és akupresszúrás pontok mibenlétéről és legfontosabb blokkoldásokról, különösen ha a reiki útján már a tudatos gyógyító szerepére készülnek. Ezért tartunk időnként Természetes életmód, aromaterápia, relaxáció, reflex és ki-tai masszázs tanfolyamokat.

Ki-Tai masszázs

Sokféle masszázs ismeretes, hiszen ez talán a legrégebbi gyógymódja az emberiségnek. Az általunk oktatott módszert Szabó Erzsi reikimester tanítása és saját tapasztalataink alapján állítottuk össze. Ez egy jó óráig tartó teljes test masszázs, amely egy kevés svéd- egy kevés szeretet- egy kevés Siatsu masszázs elemet és sok reikit tartalmaz, hiszen senki nem mondta, hogy a mozgó reikis kézből nem jön a reiki. Sokan megtanulták már a reikisek közül, és mindenki nagy örömmel és haszonnal használja még hivatásos masszőri gyakorlatban is.

Önprogramozási technikák

Már a Reiki-I tanfolyamon szó esik a minket működtető programokról és az Enneagram kurzuson mindent megtudunk róla, de ez csak az első lépés ahhoz, hogy meg is változtathassuk azokat. A Reiki maga is segíti a változást, de természetes igényük, hogy ezt tudatosan is tegyük. Az Agykontrol által használt technikák alfa szinten (félig alvó állapotban) teszik lehetővé, hogy magunkhoz vonzzuk mindazokat a dolgokat és személyeket, akikre szükségünk van, tudatos tevékenységgel is elősegítsük saját vagy mások gyógyulását, "kivetíthessük tudatunkat idegen világokba", azaz kiterjesszük érzékszerveinket tetszőleges módon.

Az NLP, amelyet humán programozásnak szoktam nevezni, mert az ember programjának szemantikájával (alaki törvényszerűségeivel) foglalkozik, éber állapotban teszi lehetővé, hogy megszabaduljunk kellemetlen szokásaiktól, fóbiáinktól, rossz emlékeiktől, uralni tudjuk érzéseinket és érzelmeinket. A Kineziológia pedig kezünkbe adja a páciens tudatalattijának közvetlen megkérdezési lehetőségét, lehetővé téve, hogy olyan módon és olyan eszközzel segítsünk neki, amilyenre a legnagyobb szüksége van.

FENG-SHUI - a térrendezés művészetének lényegi vonásait is megismerhetjük ezen a hétvégén.

Mindezen módszerekből csak azokat a részeket adjuk át, amelyek tapasztalataink szerint a reikis számára is többletet nyújtanak, amelyeket mi is naponta használunk.

Reiki kurzusok


 E-mail küldése      Ha levelet akarsz írni nekünk, itt megteheted.  

 haza       WebWorks: 3T kkt -- Sipi